Over ons

Hoe werken wij? VVE – UK & Puk

We werken bij Peuterspeelzaal Duimelotje in Ede vanuit de methode “Uk & Puk”. Deze methode bestaat uit tien thema’s, die in willekeurige volgorde worden gebruikt in twee jaar. De pop Puk neemt een belangrijke plek in binnen de groep. Via Puk worden de peuters betrokken bij de activiteiten. De taal-, sociaal-emotionele- en cognitieve ontwikkeling wordt duidelijk gestimuleerd aan de hand van de methode “Uk & Puk”. Dit op een speelse manier, die past bij de belevingswereld van de peuter.

Wanneer kinderen een extra steuntje in de rug nodig hebben, op één of meerdere ontwikkelingsgebieden, komt een peuter in aanmerking voor een “VVE-plekje” (VVE staat voor Voor- en vroegschoolse Educatie). Dit gebeurt  in overleg met het consultatiebureau en de ouders. Deze kinderen komen drie dagdelen per week, en worden, door het doen van extra activiteiten uit de methode “Uk & Puk”, op een speelse manier optimaal gestimuleerd in hun ontwikkeling. Zo krijgen de kinderen een betere aansluiting met de basisschool. Voor kinderen die voorop lopen, bieden wij extra uitdaging.

Ontmoet onze juffen

Onze juffen staan iedere dag voor uw kind klaar. Wij stellen ons graag voor aan u!

Onze juffen