Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden bij Duimelotje door onderstaande gegevens in te vullen en het inschrijfgeld te betalen.
Wilt u meer informatie over de wachtlijsten, plaatsing of heeft u andere vragen, dan kunt u ons altijd bellen. Bij voorkeur op dinsdag- of vrijdagochtend.

Inschrijfgeld: €7,50

U kunt dit overmaken op NL86INGB0008118924 t.n.v. St. Prot. Chr. Speelzaal. Na ontvangst is de inschrijving definitief.

Belangrijk: Onderaan het formulier staan enkele vragen, waarin we uw toestemming vragen voor bepaalde zaken. Deze moeten zijn aangevinkt om het formulier ook te kunnen verzenden.

Gegevens kind:
Voornaam:
Achternaam:
Geslacht: JongenMeisje
Geboortedatum:
Geboorteland:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
BSN kind:
Telefoonnummer thuis:
Telefoonnummer vader:
Telefoonnummer moeder:
Huisarts:
Telefoonnummer huisarts:
Ingeënt:
Medicijngebruik:JaNee
Onder behandeling arts:JaNee
Zo ja, waarvoor:
Bijzonderheden:

Gegevens gezin:
Vader:
Achternaam:
Nationaliteit:
Burgerlijke staat:
Hoogst genoten opleiding:
Diploma behaald:JaNee
Beroep:
Werksituatie: In loondienstVolgt scholingZelfstandigGeen werk

Gegevens gezin:
Moeder:
Achternaam:
Nationaliteit:
Burgerlijke staat:
Hoogst genoten opleiding:
Diploma behaald:JaNee
Beroep:
Werksituatie: In loondienstVolgt scholingZelfstandigGeen werk

Algemene gegevens:
Geloofsovertuiging:
Email:
Gezinssamenstelling: kinderen waarvan jongens en meisjes
Plaats in het gezin:

* Op grond van deze gegevens kan de gemeente extra subsidie verstrekken om bijvoorbeeld meer zorg te bieden aan kinderen die dat nodig hebben.

Ik wil mijn kind keer geplaatst zien en kies voor de:
Maandagochtend en donderdagochtendDinsdagochtend en vrijdagochtendMaandagmiddag en woensdagochtendMaandagmiddagDinsdagmiddagWoensdagochtend

Gewenste datum van plaatsing:

Het kan zijn dat wij uw kind toetsen, waarbij wij gebruik maken van het Cito-peutervolgsysteem.
Geeft u hiervoor toestemming? JaNee

Het kan zinvol zijn om gegevens van uw kind vanuit de peuterspeelzaal aan de basisschool, consultatiebureau enz. door te geven.
Geeft u hiervoor toestemming? JaNee

Op de website van Duimelotje worden zo nu en dan foto’s geplaatst.
Deze fotopagina is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
Geeft u toestemming voor het plaatsen van foto’s van uw kind op de website?
JaNee
Duimelotje houdt een Facebook pagina bij. Hierop worden zo nu en dan foto's geplaatst. Geeft u toestemming voor het plaatsen van foto's van uw kind op deze facebook pagina?
JaNee

Mijn kind gaat bij het verlaten van de peuterspeelzaal naar de:

Voor informatie over de tarieven verwijzen wij u naar onze website/ informatie/Ouderavond Harmonisatie Peuterspeelzalen.

Machtiging:
Hierbij machtig ik de peuterspeelzaal om, vanaf het moment dat mijn kind Duimelotje bezoekt, aan het einde van de maand automatisch de ouderbijdrage te incasseren.
Dit stopt dan zodra mijn kind eraf gaat. De einddatum dient bij de leidsters bekend te zijn.

Mijn IBAN nummer is:
ten name van